Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 1, Sayı 1  Kış 2013  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Muvaffak DURANLI

NO Makale Adı
1361976733 YAKOV İVANOVİÇ (JAKOB İOGANN) LİNDENAU VE ONUN ÇALIŞMALARINDA YAKUTLAR

ÖZET
Çarlığın toprak ve yeni kaynak arayışları, XVIII. yüzyılda Sibirya topraklarında yapılan araştırmalara büyük bir hız verilmesini sağlamıştır. 1725- 1730 tarihleri arasında Birinci Kamçatka Araştırma Grubu’nun, 1733- 1743 tarihleri arasında da İkinci Kamçatka Araştırma Grubu’nun çalışmaları, Rusya’nın Sibirya’daki hakimiyetini arttırmasını, ülke ekonomisine yeni kaynaklar sağlamasına yardımcı olmuştur. Genel olarak düzenli bir devlet sisteminden uzak olan Sibirya’nın yerli halkları topraklarına gelen bu yeni sistemle uzlaşmak durumunda kalmıştır. I. Petro’nun hayallerini gerçekleştiren araştırma gezileri, Sibirya topraklarının sadece coğrafi, yer altı ve yer üstü kaynaklar açısından incelemekle kalmamış, bu toprakları yurt edinmiş küçük toplulukların da çok yönlü incelenmesini sağlamıştır.
İkinci Kamçatka Araştırma Grubu kadrosunda yer alan, Yakov İvanoviç Lindenau, başlangıçta bu araştırma grubunun sıradan bir çevirmeni olarak Sibirya topraklarına gelir. Zaman içinde gerek coğrafi tasvirleri gerekse başta Yakut olmak üzere, diğer Sibirya halklarının çok yönlü tasvirleriyle bu alanda önemli çalışmalar yerine getirir.
Avrupa kökeni Rusya vatandaşı Lindenau’nun raporlarının genel olarak Almanca yazılmış olması, onun bu dönemde sadece basit bir “çevirmen” olarak görülmesi onun bilimsel mirasının uzun yıllar göz ardı edilmesine neden olmuştur.
Makalede Yakov İvanoviç Lindenau’nun hayatı, onun Sibirya araştırmaları içindeki yeri, Yakut kültürü ile ilgili çalışmalara katkısı ele alınmaya çalışılacaktır.
Anahtar kelimeler: Sibirya, araştırma grupları, Y. İ. Lindenau, Yakutlar.