Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 4  Bahar 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Abdulselam ARVAS

NO Makale Adı
1397195360 “HAKAS ŞAMANİZMİ/DÜNYA GÖRÜŞÜ” ÜZERİNE YAPILAN BAZI ÇALIŞMALAR

Özet
Bu makalede, “Hakas şamanizmi” üzerine yapılan bazı çalışmalar ele alınmıştır. Bu konu hakkındaki bütün araştırmaları ele almak bir makalenin sınırını aşacağı için sadece bazı çalışmalar incelenmiştir. “Hakas şamanizmi” üzerine yazılan kitapları incelemek ise başlı başına bir araştırma gerektirmektedir. Araştırmamızda tanıtılan çalışmaların bazıları Hakas folklorunda “şamanist dünya görüşü”nün yansımalarını ele alırken, bazı araştırmalar ise “şaman pratikleri”ni değerlendirmiştir. Bu araştırmanın amacı, söz konusu çalışmalar hakkında bilgi vererek “Hakas şamanizmi”ne yönelik bilgileri az da olsa Türk bilim adamlarının istifadesine sunmaktır.
Anahtar Kelimeler: Hakaslar, Şamanizm, dünya görüşü, araştırmalar.