Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 5  Güz 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Mehtap SOLAK SAĞLAM

NO Makale Adı
1417288123 SAHA (YAKUT) KAMLARININ KIYAFET ADLARI VE SEMBOLİZE ETTİĞİ ANLAMLAR

Kamizm, en dar anlamıyla bir inanç sistemidir. Kamlar; bu sistem içerisinde, çeşitli yöntemlerle hayatın farklı alanlarında rol alırlar. Bu roller esnasında en büyük sembolleri kıyafetlerinde taşırlar. Kamın kıyafetinin parçaları çok farklı görevler üstlenir ve ayin sırasında kama yardımcı olurlar. Gerçek anlamda kamın giysileri, temsil ettiği inanç sistemi hakkında önemli ipuçları barındırır. Kıyafet üzerinde taşınan demir parçalar, iskelet tasvirleri ve çıngıraklar kam için çok önemlidir. Davul da kam için çok önemli bir sembol ve yardımcıdır. Kamın dünyalar arasındaki seyahatlerinde kıyafetleri ve davulu çok büyük önem taşır. Bu çalışmada farklı kaynaklarda ve sözlüklerde geçen kıyafet adları ve sembolize ettiği anlamları, sistemli bir bütünlük içerisinde sunulacaktır. Bu semboller ışığında kamların toplumsal hayattaki rolleri hakkında değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Kam, kamizm, sembol, kıyafet adları.