Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 6  Kış 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Nikolai EFREMOV, Janat KUANIŞBAYEVA

NO Makale Adı
1417504648 YAKUTÇADAKİ -BIt FİİL YAPISI

Bu çalışmada Yakutçadaki -Bıt eki yapısal, semantik ve karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Bu bağlamda Yakutçadaki geçmiş zaman formları ele alınmış ve diğer Türk lehçelerindeki geçmiş zaman kuruluşlarına da değinilmiştir. Yakutçadaki -Bıt eki ile –TAx ekleri işlevleri bakımından karşılaştırılmıştır.