Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 6  Kış 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Natalia SIVTSEVA, Gulnara SÜLEYMANOVA

NO Makale Adı
1417504745 YAKUT DİLİNDE BELİRLİLİK – BELİRSİZLİK ve ÇOKLUK KATEGORİSİ SORUNU ÜZERİNE

Belirlilik-belirsizlik kategorisi hem felsefi hem de dilbilim tarafından incelenen konulardan biridir. Bu kategori bazı dillerde artikeller vasıtasıyla; bazı dillerde ise daha başka şekillerde kendini gösterir. Bu çalışmada artikelsiz dillerden olan Yakutçadaki belirlilik-belirsizlik kategorisi üzerinde durulacaktır.