Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 6  Kış 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Fatih ŞAYHAN

NO Makale Adı
1418833241 ALTAYLARDAKİ VAROLUŞ DİNAMİKLERİ: KÜLTÜREL BELLEK YARATMADA EL OYIN’IN TOPLUMSAL İŞLEVİ

Oyunun kültürün yaratılmasında ve aktarılmasında çok önemli bir işlevi vardır. El Oyın da Altay Türklerinin biraradalığını sağlayarak milli bilincin gelişmesine ve yaşatılmasına büyük katkı sağlar. Periyodik olarak iki yılda bir düzenlenen El Oyın Bayramı, Altaylardaki yeniden doğuş’un ve bilinçlenmenin temel işlevlerini üstlenmiş durumdadır. Bu çalışmada Altay Türklerine ait El Oyın Bayramı’nın kültürel bellekteki derin anlam dizgeleri üzerine bir inceleme yapılacaktır.