Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 5  Güz 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Mustafa Can TEZİÇ

NO Makale Adı
1420492354 EVENKLERİN TOPLUMSAL VE SİYASAL DÖNÜŞÜMLERİ

Bu çalışmanın amacı geleneksel Evenk toplumunun geçirmiş olduğu sosyal ve siyasi süreç içerisinde ne gibi toplumsal değişiklikler geçirdiğini ortaya koymak ve bu değişim süreci içerisinde geleneksel Evenk sosyal kurum ve yapılarının modern kurum ve yapılar ile karşılaşması konularını ele almaktır.