Sibirya Araştırmaları Dergisi
www.siberianstudies.org
Cilt 2, Sayı 5  Güz 2014  (ISSN: 2147-8104, E-ISSN: )
Nurbek C. COLDOŞEV

NO Makale Adı
1420575010 BURUT ETNİK ADI ÜZERİNE

Burut etnik adının çözümlenmesi Türk tarihi araştırmalarının mühim konularından birini teşkil eder. Çince, Moğolca, Arapça ve Farsça kaynaklarda değişik şekillerde kullanılmasından dolayı bu adın anlamı ve kimler için kullanıldığı ile ilgili farklı görüşler öne sürülmüştür. Konuyla ilgili olarak N. Ya. Biçurin, N. A. Aristov, V. V. Radlov, G. Gourt, W. Schott, A. Levşin, G. E. Grum-Grjimaylo, K. İ. Petrov, G. V. Ksenofontov, Yu. A. Zuev, A. Abdıkalıkov, E. C. Maanayev, Ö. K. Karayev, E. Kıçanov, T. Beyşenaliyev, V. Ya. Butanayev ve O. Karatayev gibi bilim insanları çalışmalar yapmışlardır. Bu makalede konuyla ilgili hemen hemen bütün görüşler ele alınacaktır. Bu görüşlerden hareketle Burut teriminin anlamı ve kullanımı ile ilgili bir sonuç ortaya konmaya çalışılacaktır.